Bạn truy cập vào website: https://lamngay.vn/

Sau đó bạn click vào “Dùng thử ngay” ở phía trên, góc phải màn hình

Hoặc vào trực tiếp link: https://ctv.lamngay.vn/

Đăng ký

Cách 1: User đăng ký tài khoản, bao gồm các bước

– Chọn “Đăng ký”

– Điền các thông tin cần thiết bao gồm (tên đặng nhập, email, mật khẩu,….)

– Nhập mã giới thiệu (nếu có)

– Tạo tài khoản thành công

Cách 2: User đăng nhập bằng tài khoản Google

– Chọn “Đăng nhập với Google” tại trang Sign Up

– Chọn tài khoản email và confirm lại mật khẩu email

Đăng nhập

Cách 1: Sử dụng tài khoản email tại box đăng nhập như bình thường
Cách 2: Bấm “Đăng nhập với Google” và chọn tài khoản mình đã sử dụng để đăng ký trước đó. Trong trường hợp chọn tài khoản khác, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản mới

Video hướng dẫn