Hướng dẫn xác thực trình duyệt trên Mobile – IOS

Việc xác nhận trình duyệt giúp bạn kiểm tra xem thiết bị bạn đang sử dụng để làm nhiệm vụ trên hệ thống Lamngay.vn có thể nhận và ghi nhận nhiệm vụ hay không.
Với những thiết bị không tương thích, khi truy cập trang đích yêu cầu trong mô tả nhiệm vụ, sẽ không hiện bộ đếm ngược thời gian thao tác trên trang.
Trong trường hợp thiết bị của bạn không ghi nhận lượt thao tác nhiệm vụ, vui lòng chỉnh sửa ở phần cài đặt như mô tả dưới đây.
Lưu ý: Trước khi chỉnh sửa ở phần cài đặt của thiết bị, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn hiện không sử dụng bất cứ ad-block extension nào.

1. Trình Duyệt Google Chrome

1.1 Video hướng dẫn

1.2 Hướng dẫn chi tiết

B1: Mở “Cài đặt”
B2: Chọn tab ứng dụng “Chrome”
B3: Bật tính nặng “Cho phép theo dõi trang web chéo”

2. Trình Duyệt Safari

2.1 Video hướng dẫn

2.2 Hướng dẫn chi tiết

B1: Mở “Cài đặt”
B2: Chọn tab “Safari”
B3: Tắt tính năng “Ngăn chặn theo dõi web chéo”

Các trình duyệt khác

Video hướng dẫn đối với trình duyệt Firefox

Đối với hệ điều hành Android, các trình duyệt khác (Google, Chrome, Cốc Cốc, …) luôn trong trạng thái thích hợp để nhận nhiệm vụ.
Trong trường hợp thiết bị của bạn không tương thích (Không hiển thị bộ đếm trên trang đích), vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.