Hướng dẫn xác thực trình duyệt trên Laptop – PC

Việc xác nhận trình duyệt giúp bạn kiểm tra xem thiết bị bạn đang sử dụng để làm nhiệm vụ trên hệ thống Lamngay.vn có thể nhận và ghi nhận nhiệm vụ hay không.
Với những thiết bị không tương thích, khi truy cập trang đích yêu cầu trong mô tả nhiệm vụ, sẽ không hiện bộ đếm ngược thời gian thao tác trên trang.
Trong trường hợp thiết bị của bạn không ghi nhận lượt thao tác nhiệm vụ, vui lòng chỉnh sửa ở phần cài đặt như mô tả dưới đây.
Lưu ý: Trước khi chỉnh sửa ở phần cài đặt của thiết bị, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn hiện không sử dụng bất cứ ad-block extension nào.

1. Trình duyệt Google Chrome

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

B1: Truy cập chrome://settings/
B2: Chọn mục “Quyền riêng tư và bảo mật”
B3: Nhấp “Cookie và các dữ liệu khác của trang web”
B4: Chọn “Cho phép tất cả cookie”

2. Trình Duyệt Firefox

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

B1: Truy cập about:preferences
B2: Chọn “Riêng tư và bảo mật”
B3: Chọn “Cookie” với giá trị “Cookie theo dõi trên nhiều trang web”

3. Trình Duyệt Safari (MacBook)

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

B1: Mở Safari -> “Preferences”
B2: Chọn tab “Privacy” -> Bỏ chọn “Prevent cross-site tracking” và “Block all cookies”

Các trình duyệt khác

Đối với hệ điều hành Android, các trình duyệt khác (Google, Chrome, Cốc Cốc, …) luôn trong trạng thái thích hợp để nhận nhiệm vụ.
Trong trường hợp thiết bị của bạn không tương thích (Không hiển thị bộ đếm trên trang đích), vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.