Hướng dẫn xác thực trình duyệt
Việc xác nhận trình duyệt giúp bạn kiểm tra xem thiết bị bạn đang sử dụng để làm nhiệm vụ trên hệ thống Lamngay.vn có thể nhận và ghi nhận nhiệm vụ hay không.
Với những thiết bị không tương thích, khi truy cập trang đích yêu cầu trong mô tả nhiệm vụ, sẽ không hiện bộ đếm ngược thời gian thao tác trên trang.
Trong trường hợp thiết bị của bạn không ghi nhận lượt thao tác nhiệm vụ, vui lòng chỉnh sửa ở phần cài đặt như mô tả dưới đây.
Lưu ý: Trước khi chỉnh sửa ở phần cài đặt của thiết bị, vui lòng đảm bảo rằng thiết bị của bạn hiện không sử dụng bất cứ ad-block extension (Tiện ích chặn quảng cáo) nào.
1. Hướng dẫn xác thực trình duyệt thiết bị Laptop – PC: Tại Đây
2. Hướng dẫn xác thực trình duyệt thiết bị Mobile – IOS: Tại Đây
3. Hướng dẫn xác thực trình duyệt thiết bị Mobile – Android: Tại Đây