Hướng dẫn rút tiền

– User vào tab “Rút Tiền”
– Chọn hình thức rút tiền (Momo/ STK) và nhập số tiền muốn rút. Tối thiểu 20.000 VNĐ
– Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ thông báo yêu cầu rút tiền thành công, thông tin rút tiền sẽ được cập nhật trên bảng lịch sử rút tiền với trạng thái chờ duyệt
– Sau khi đã được duyệt/ đã được thanh toán, hệ thống sẽ đổi lại thông tin trên bảng lịch sử rút tiền
– Thời gian xử lý yêu cầu rút tiền: Hệ thống sẽ tiến hành xử lý yêu cầu và thanh toán cố định vào thứ 2 thứ 5 hàng tuần. (Các yêu cầu rút tiền sau 11h của các ngày thứ 2 và thứ 5 sẽ được xử lý vào ngày thanh toán tiếp theo gần nhất.)
– Lưu ý: Yêu cầu rút tiền vào các ngày lễ, tết sẽ được xử lý vào ngày thanh toán tiếp theo gần nhất.